Privacybeleid

Het Politiemuseum is gevestigd in het Gemeentearchief , Dr.Blumenkampstraat 1 5914 PV te Venlo
Contactgegevens: politiemuseumvenlo@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Het museum verwerkt alleen de persoonsgegevens die U aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
 - Voorletters en naam
 - E-mailadres
 - IP-adres
 - Telefoonnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 - Voor het vragen om een rondleiding en de datum waarop de rondleiding is afgesproken.
 - Voor het vragen naar informatie over het Politiemuseum
 - Voor correspondentie over eventueel ter beschikking stellen van materialen voor het museum.
 - Voor het gebruiken cq juist niet gebruiken van gegevens bij exposities.

 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Het politiemuseum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens nodig waren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zullen hier zo snel mogelijk gehoor aan geven en in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Het museum verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Informatie, Wijziging en Bezwaar.

U kunt contact opnemen met de secretaris van onze stichting Politiemuseum via telefoonnummer 077-3541505 :
 - Indien U meer informatie wenst over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt
 - Over vragen mbt deze privacyverklaring
 - indien U inzage wenst in uw persoonsgegevens
 - indien U bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via politiemuseumvenlo@gmail.com

 

Venlo, 25 mei 2018