keyboard_arrow_up

Politiemuseum Venlo

Het Politiemuseum Venlo werkt nauw samen met het Gemeentearchief Venlo. Beiden bewaren materiële getuigenissen van de geschiedenis van Venlo en voelen het als taak dit inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Er is bewust gekozen om in het kader van veiligheid en veiligheidsgevoelens steeds exposities rond bepaalde thema’s of bepaalde doelgroepen samen te stellen. In de toekomst kunnen dus projecten rondom doelgroepen als buurtbewoners, senioren, verkeersdeelnemers of winkeliers worden samengesteld. Tevens kunnen projecten worden samengesteld rondom thema’s als drugsgebruik, inbraken/inbraakpreventie, buurtpreventie, pinfraude, computerfraude of tasjesroof. De focus daarbij ligt vooral op educatie. 

Er is dus niet gekozen voor een Politiemuseum waar de gehele collectie tentoon wordt gesteld maar duidelijk voor exposities rondom actuele thema’s. 

Onze geschiedenis

Veelal zijn politiekorpsen gesloten gemeenschappen, waar men geen pottenkijkers kan gebruiken. In het Venlose korps werkt men overigens al vele jaren aan een goede voorlichting naar het publiek.

Op 1 juni 1978 werd door enkele mensen van het korps in het kader van een I.P.A. reis, een bezoek gebracht aan het eerste Amerikaanse Politiemuseum in Chicago. De indrukken die men hier op deed – het eerste ontwerp van een elektrische stoel en een stand over alcohol- en drugsbestrijding waren aanleiding om te zijner tijd ook in Venlo een eigen Politiemuseum te gaan inrichten. Dit zou de verhouding politie/burger beter maken en dus ook de bestrijding van criminaliteit.
Zo ontstond ook het idee om een eigen Politiemuseum op te richten. Het nieuwe politiebureau Rijnbeekstraat werd op 6 juni 1983 in gebruik genomen en tijdens de Open Dagen werd er in het restaurant een expositie opgesteld over de politie, heden en verleden.... een groot succes. Hiermee werd groen licht gegeven voor het eigen museum.
In oktober 1983 werd de Soos voor gepensioneerden bij de Politie opgericht en meerdere leden waren bereid om medewerking te verlenen aan de opzet van het museum. Op de zolder werd een ruimte gecreërd als expositieruimte. Deze ruimte was eigenlijk ongeschikt, maar ja..... bij gebrek aan iets anders !

De drie mensen van het eerste uur van het Politiemuseum, oprichter Adjudant Beurskens, Pierre Mansvelders en mevr, Tiny van Boven kregen hulp van vier collega’s en werd er volop gewerkt aan de realisatie van ons Politiemuseum. In de loop der jaren werden nog meer collega’s enthousiast om diverse werkzaamheden te doen voor het museum ! Op 24 oktober 1986 werd het nieuwe Politiemuseum geopend !

Na de fusie in 1994 tussen Rijkspolitie en gemeentepolitie is het wat “stil” geworden, omdat het museum, door nieuwbouw, niet meer bereikbaar was voor het publiek. Een bezoek aan het museum en een rondleiding kon alleen nog maar op afspraak plaats vinden. In 2006 werd een reünie gehouden voor de oud-korpsleden van Gemeentepolitie Venlo en werd het museum voor deze gelegenheid weer eens opengesteld. Bij deze gelegenheid kwam duidelijk de wens, om het museum weer actief te maken in een ander gebouw. Door het reüniecomité en een aantal volontairs is toen de draad opgepakt, met als resultaat dat op 12 september 2011een ander gebouw (het Gemeentearchief Venlo) in gebruik werd genomen. Daarnaast werd een Stichtingsbestuur (het Politiemuseum Venlo) geformeerd voor de exploitatie van het museum.

De heropening en tevens de eerste expositie heeft 10 februari 2012 plaats gevonden.
Lees meer
keyboard_arrow_down

Thema's

Reviews

Contact

ENTREE: 
De entree tot het Politiemuseum en het Archief is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. 

BEZOEK EN RONDLEIDINGEN: 

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09:00u. tot 16:00u.
Op aanvraag kunnen voor groepen of individueel bezoek rondleidingen worden verzorgd. 

U kunt ons museum ALLEEN OP AFSPRAAK bezoeken.

De afspraak moet minimaal 24 uur van te voren aangevraagd zijn!


BEZOEKADRES MUSEUM: 
Gemeentearchief Venlo 
Dokter Blumenkampstraat 1 
5914 PV Venlo 
Mail: politiemuseumvenlo@gmail.com